(Ελληνικά) Βρώμη – Κριθάρι

Ingredients: Wholemeal flour (50%) barley flour, water, salt, olive oil.

DescriptionDelicious and soft snack rich in fiber.

Package: 350gr