Μακαρόνια No6 Ολικής

Wholemeal Spaghetti No6

Μακαρόνια No6 Ολικής

 

Ingredients: Semolina durum whole wheat grain, water, salt.

Description: Classical spaghetti with whole meal for those seeking whole pasta.

Package: 500gr.